Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S –

Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch Flash flood watch

Selskabsmeddelelse nr. 58/2021 | 13. september 2021

Den 1. januar 2021 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. januar 2021 til 30. december 2021. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 17.000.000 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 50 af 27. oktober 2020.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner gennemført:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi (kr.)  
06. september 2021                         9.000 11,16                        100.440  
07. september 2021                         9.000 11,11                        99.990  
08. september 2021                        9.000 11,10                        99.900  
09. september 2021                        8.000 11,03                        88.240  
10. september 2021                         8.000 11,08                        88.640  
I alt uge 36                      43.000 11,0979                        477.210  
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 1.177.100   11.553.743  

Efter ovenstående transaktioner ejer Banken i alt 239.192 egne aktier svarende til 0,1287 % af Bankens aktiekapital.

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 1. januar 2021, er der samlet købt 1.177.100 aktier for et samlet beløb på 11.553.743 kroner.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060299063.

I overensstemmelse med Safe Harbour-reguleringen er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet som bilag til denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Jan Pedersen
Adm. direktør

  • 58-2021 Selskabsmeddelelse_Aktietilbagekøb uge 36

“https://www.globenewswire.com/news-release/2021/09/13/2295488/0/da/Aktietilbagek%C3%B8b-i-Danske-Andelskassers-Bank-A-S-transaktioner-i-uge-36.html