Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við

Premier League

Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 36 keypti Sjóvá 1.840.00 eigin hluti að kaupverði 70.196.000 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð (gengi) Kaupverð (kr.)
7.9.2021 15:05:54 460.000 38,40 17.664.000
8.9.2021 10:42:50 460.000 38,20 17.572.000
9.9.2021 10:05:31 3.500 38,00 133.000
9.9.2021 10:06:25 456.500 38,00 17.347.000
10.9.2021 14:30:51 460.000 38,00 17.480.000
Samtals   1.840.000   70.196.000

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 20. ágúst 2021.

Sjóvá átti 23.659.902 eigin hluti fyrir viðskiptin og eiga að þeim loknum 25.499.902 eigin hluti eða sem nemur 1,91% af útgefnum hlutum í félaginu.

Sjóvá hefur keypt samtals 3.903.417 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,29% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 147.210.088 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 6.993.006 hlutum þannig að eigin hlutir nemi að hámarki 2,14% af útgefnum hlutum í félaginu. Heildarkaupverð má þó ekki vera hærra en 250.000.000 kr. Endurkaupaáætlunin er í gildi til og með 10. mars 2022, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið „Viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“

Nánari upplýsingar veitir:

Sigríður Vala Halldórsdóttir í síma 844-2136 eða á netfangið fjarfestar@sjova.is

“https://www.globenewswire.com/news-release/2021/09/13/2295503/0/is/Reglubundin-tilkynning-um-kaup-%C3%A1-eigin-br%C3%A9fum-%C3%AD-samr%C3%A6mi-vi%C3%B0-endurkaupa%C3%A1%C3%A6tlun.html