Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Premier League

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller – Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 18. november 2020 offentliggjorde A.P. Møller – Mærsk A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram på DKK 10 mia. i henhold til EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”). Første fase, som blev påbegyndt 1. december 2020, blev afsluttet den 29. april 2021. Den totale markedsværdi af aktierne erhvervet i første fase beløb sig til DKK 3,3 mia.

I løbet af anden fase af programmet fra 12. maj 2021 til 30. september 2021 vil Selskabet købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 6,7 mia.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 6. til 10. september foretaget følgende transanktioner:                                                                 

  Antal
A aktier
Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK
Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 115.110   1.752.303.406
 6 september 2021 3 17.720,0000 53.160
 7 september 2021 1 18.370,0000 18.370
 8 september 2021 1 18.150,0000 18.150
 9 september 2021 1 18.330,0000 18.330
 10 september 2021 1 18.290,0000 18.290
Total 6. -10. september 2021 7   126.300
Køb fra A.P. Møller Holding A/S 10. september 2021* 7 18.042,8571 126.300
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 66.698   1.129.847.130
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S)
115.124   1.752.556.006
  Antal
B aktier
Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK
Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 460.395   7.370.612.676
 6 september 2021 15 18.971,0000 284.565
 7 september 2021 5 19.514,0000 97.570
 8 september 2021 5 19.221,0000 96.105
 9 september 2021 5 19.402,0000 97.010
 10 september 2021 5 19.350,0000 96.750
Total 6. -10. september 2021 35   672.000
Køb fra A.P. Møller Holding A/S 10. september 2021* 22 19.200,0000 422.400
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 266.809   4.694.589.030
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S)
460.452   7.371.707.076

*) I henhold til separat aftale deltager A.P. Møller Holding A/S på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 92.808 A-aktier og 384.150 B-aktier som egne aktier, svarende til 2,46% af aktiekapitalen.
                                                         
Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

Side1 af 2

København, 13. september 2021

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106
Head of Media Relations, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901

  

Side 2 af 2

  • Selskabsmeddelelse – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram – week 36 2021
  • Daily transactions in connection with share buy-back program – week 36 2021

“https://www.globenewswire.com/news-release/2021/09/13/2295487/0/da/Transaktioner-i-henhold-til-aktietilbagek%C3%B8bsprogram.html